EpicKnight Dev

EpicKnight Dev

Narzędzie do edycji mapy, a w przyszłości przedmiotów, handlarzy, zadań itp. w grze Epicknight.
Całość została napisana w Javie z użyciem biblioteki Swing. Do prostrzego tworzenia map wykorzystaliśmy własny algorytm dopasowujący krawędzie rysowanego podłoża, dzięki czemu zautomatyzowaliśmy tworzenie mapy.

Pobierz

Respawn editor in Epicknightdev

Epicknightdev - map editor